OOK 'N GELOOF

Het materialisme is
In feite ook een geloof
't Is eigenlijk meer 'n gemis
Voor de geest is men doof

Men gelooft slechts wat men ziet
Maar vergeet dan wíé er kijkt
En die kijker ziet men niet
Daar het oog niet zo ver rijkt

De geest zou men liefst ontkennen
En de mens als 'n computer zien
Men wil er liever weg voor rennen
En onbelangrijk maken bovendien

Men vertrouwt alléén op 't meetbare
En op wat men nu kan genieten
Op 't maatschappelijke en grijpbare
En de geest... laat men schieten

In 'n hiernamaals gelooft men niet
Daar dit 'niet te bewijzen valt'
Dus 't interesseert hen geen biet
Of men nu die toekomst verknalt

Maar... men kan ook niet bewijzen
Dat er géén hiernamaals bestaat
En de geest niet verder gaat reizen
Wanneer het lichaam sterven gaat

Die MOGELIJKHEID sluit men uit
Alsof men dit zéker weet
Dit is dus 'n geloof en besluit
't Is dat u dit niet vergeet !


    © door Giel Heijmans