VOORTLEVEN

Uw dood is echt niet uw eind
Hou daar rekening mee, voortaan
Sterven is dus niet wat het schijnt
Maar een overgang naar 'n ander bestaan

Ook verantwoordelijkheid over wat u deed
Houdt niet op als u dood zult gaan
De gevolgen van veroorzaakt leed
Volgen u naar dat volgend bestaan.


            © door Giel Heijmans